top of page

Teaching

Professor Galia Avidan's active courses

גדדד.png

Functional neuroanatomy 1

 נוירואנטומיה תפקודית 1

מטרת הקורס היא להקנות ידע רחב במבנה ותפקוד מערכת העצבים המרכזית. זאת על ידי גישה מערכתית ותפקודית לאנטומיה. 

image_6483441_edited.jpg

Physiological psychology 1

פסיכולוגיה פיזיולוגית 1

מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי ביסודות הביולוגים של ההתנהגות: מבנה תאי עצב ומערכת העצבים, תקשורות בתוך ובין תאי עצב, השפעות סמים, .תרופות והורמונים, גנים והתנהגות.

unnamed_edited.jpg

Functional neuroanatomy 2

  נוירואנטומיה תפקודית 2

קורס המשך לנוירואנטומיה תפקודית 1

Untitled_edited.jpg

Physiological psychology 2

פסיכולוגיה פיזיולוגית 2

קורס המשך לפסיכולוגיה פיזיולוגית 1

bottom of page